Polaroids

(Fotos: Markus Bachmann)ohne Titel (P1), 2013, 10,7 x 8,8 cmohne Titel (P2), 2013, 10,7 x 8,8 cmohne Titel (P3), 2013, 10,7 x 8,8 cmohne Titel (P4), 2013, 10,7 x 8,8 cmohne Titel (P5), 2013, 10,7 x 8,8 cmohne Titel (P7), 2013, 10,7 x 8,8 cm